Frühstücksbuffet im Cafe Frida

Wir bitten um Reservierungen // 03901 8135920


F E B R U A R 2023

*

25. Februar // 10-13 Uhr

ENGLAND – Frühstücksbuffet


Die Frühstücksbuffets im Februar & März

Wir bitten um Reservierung unter 03901 8135920

*

*